Polska

REKRUTACJA

PRACA W MICHELIN POLSKA

KIM JESTEŚMY

Od ponad 100 lat, projektowanie i produkcja Michelin opierają się na najnowszych zdobyczach naukowych i technologicznych. To jest także wspólny cel pracowników Michelin i źródło dynamizmu i kreatywności Grupy.

NASZA POLITYKA PERSONALNA

Polityka Personalna Michelin to inwestycja w rozwój i satysfakcję pracowników. Na rynku pracy chcemy wyróżniać się, jakością zarządzania, rozwojem pracowników oraz poziomem szkoleń. Nasze relacje opierają się na poszanowaniu, dialogu i wzajemnym zaufaniu, również w trudnych momentach. Pracownicy są naszą największą wartością i wspólnie budujemy sukces.

 

NASZA FILOZOFIA REKRUTACJI

Twoje kompetencje i osobowość są dla nas równie ważne jak wykształcenie.
Umożliwiamy pracę w środowisku międzynarodowym i zdobywanie doswiadczenia na całym świecie
Poszukujemy osób, które chcą się rozwijać i związać swoją przyszłość z Michelin.

CO OFERUJEMY?

ZARZĄDZANIE KARIERĄ

Od momentu rekrutacji poprzez całą karierę pracownik może liczyć na wsparcie menedżera ds. rozwoju zawodowego.

Indywidualna ścieżka kariery budowana jest wspólnie przez przełożonego, menedżera, ds. rozwoju zawodowego oraz pracownika.

SZKOLENIA I ROZWÓJ
 • Szkolenia wstępne i programy integracji dla nowych pracowników
 • Indywidualne programy szkoleniowe przy obejmowaniu nowego stanowiska
 • Regularne szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA
 • Szacunek dla pracowników jest jedną z fundamentalnych wartości Michelin
 • Opieramy nasze działania na pracy zespołowej. Chcemy, aby każdy pracownik był odpowiedzialny za wyniki i postęp całego zespołu
 • Rozwijamy kompetencje naszych menedżerów, tak by mogli skutecznie pełnić role liderów, zapewniać osiąganie zakładanych wyników i gwarantować rozwój pracowników.

 

WYNAGRODZENIA I BENEFITY

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie

Jego wysokość zależy od poziomu odpowiedzialności oraz wyników pracy.

 

Proponujemy pracownikom i ich rodzinom dodatkowe atrakcyjne świadczenia:

 • Opiekę medyczną
 • Fundusz emerytalny tzw. III Filar
 • Ochronę ubezpieczeniową
 • Wypoczynek po pracy i aktywności sportowe
 • Pożyczki mieszkaniowe i remontowe

 

ATRAKCYJNE STANOWISKA

Firma zapewnia

 • Stabilność zatrudnienia
 • Ciągły rozwój kompetencji zawodowych i osobistych

Nasi pracownicy mają jasno określony zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności. Tworzymy warunki, aby każdy mógł osiągnąć zakładane cele i rozwijać kompetencje.

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRACY

Zapewniamy bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa i ergonomii na stanowiskach pracy.

Wspieramy i rozwijamy różnorodność naszych zespołów. Korzystamy z bogactwa wielokulturowości.

 

DOŁĄCZ DO NAS

1. STAŻE – organizowane dla absolwentów uczelni wyższych.

 

2. PRAKTYKI SEMESTRALNE – organizowane dla uczniów szkół średnich kierunków technicznych oraz studentów uczelni wyższych.

KONTAKT: rekrutacja@pl.michelin.com

 

3. AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Aby sprawdzić aktualne oferty pracy i zaaplikować wejdź na:

praca.michelin.pl

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Centrum Rekrutacji Michelin mieści się w budynku B Cezal Business Center, przy ul. Wyszyńskiego 1, I piętro, pokój 112

Rekrutacje na stanowiska robotnicze prowadzone są poprzez Agencję Pracy Tymczasowej. Aplikację należy złożyć osobiście w budynku A Cezal Business Center, przy ul. Wyszyńskiego 1:

 • Biuro Work Service , I piętro, lokal 105
 • Biuro Exi Work , II piętro lokal 209

lub przesłać na adres email: rekrutacjarobotnicza@gmail.com