Ochrona radiologiczna

Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie, realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisu art. 32c ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.) niniejszym podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące prowadzonej działalności w roku 2022:

Działalność Spółki Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, nie stwierdzono przypadków przekroczenia dawek granicznych, określonych dla pracowników, uczniów, studentów i praktykantów oraz osób z ogółu ludności, przebywających na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej. Spółka nie odprowadza odpadów promieniotwórczych do środowiska. Nie stwierdzono uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Używasz nieobsługiwanej przeglądarki internetowej.
Używasz przeglądarki internetowej, która nie jest obsługiwana przez tę witrynę. Oznacza to, że niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Może to powodować dziwne zachowania podczas przeglądania. Użyj lub uaktualnij / zainstaluj jedną z następujących przeglądarek, aby korzystać ze wszystkich możliwości z tej witryny