OPONYOPONY POKAŻ WSZYSTKIE OPONYPOKAŻ WSZYSTKIE OPONY DILERZYDILERZY

AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY PRASOWE

Grupa Michelin przedstawia wyniki za rok 2015

Grupa Michelin przedstawia wyniki za rok 2015

Grupa Michelin odnotowała 2,58 mld euro zysku operacyjnego z wyłączeniem pozycji jednorazowych, co dało wzrost o 407 mln euro za cały 2015 r. Wzrost wolumenu sprzedaży o 3,2 proc. ze szczególną poprawą w segmencie samochodów osobowych i dostawczych, gdzie zanotowano wzrost o 6,7 proc. Wolne przepływy gotówkowe na wysokim poziomie 965 mln euro przed przeprowadzonymi przejęciami za kwotę 312 mln euro Dalszy wzrost wolumenów sprzedaży oraz wyższy zysk operacyjny jako najważniejsze założenia Grupy Michelin na 2016 rok.

Jean-Dominique Senard, Prezes Grupy Michelin tak skomentował ogłoszone wyniki: ''W 2015 roku udało nam się wypracować przynoszący zysk i przewyższający wynik całego rynku wzrost wolumenów sprzedaży, a także poprawić udział w rynku we wszystkich jego segmentach. Ponadto znacząco poprawiliśmy nasz zysk i marże. Patrząc na 2016 r. oraz dalej, musimy skupić się na czterech obszarach – poprawie obsługi klienta, optymalizacji procedur operacyjnych, większym wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych oraz wyższych uprawnianiach naszych zespołów. Ze wzmocnionymi podstawami Grupa Michelin zmierza we właściwym kierunku."

1 Wolne środki pieniężne wypracowane w działalności operacyjnej minus wydatki inwestycyjne

2 Stan na 31 grudnia 2015 r.

3 Propozycja będzie przedstawiona do akceptacji podczas WZA 13 maja 2016 r.

Przegląd rynków
Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

*Wraz z Turcją

PIERWSZE WYPOSAŻENIE

 • W Europie odnotowano 4 proc. wzrost popytu, który odzwierciedla zarówno silny wzrost w Europie Zachodniej (7 proc.) oraz mocny spadek (24 proc.) na wschodzie kontynentu będący niezmiennie wynikiem trudnej sytuacji ekonomicznej w tej części Europy.
 • Rynek Ameryki Północnej pozostaje w dobrej kondycji, rosnąc o 4 proc. w ciągu roku na skutek silnego popytu, niskich cen paliw oraz korzystnej sytuacji ekonomicznej.
 • Popyt w Azji (z wyłączeniem Indii) wzrósł na koniec roku o 1%. Rynek chiński po spadku odnotowanym w 2014 r. utrzymuje trend wzrostowy dzięki wyższej sprzedaży aut kompaktowych będącej wynikiem rządowych subsydiów, a także rosnącej popularności aut typu SUV.
 • Popyt na rynku Ameryki Północnej spadł o 19 proc. zgodnie z trendem spadkowym na rynkach lokalnych, podczas gdy Brazylia i Argentyna pozostają pogrążone w recesji.

 

RYNEK WYMIANY

 • W Europie odnotowano 3 proc. wzrost. Popyt na rynkach Europy Zachodnie zwiększył się o 6 proc. m.in. na skutek wyższych wolumenów eksportu do krajów spoza strefy euro oraz szybkiego wzrostu sprzedaż w czasie lata. Na ciągle problematycznym rynku Europy Wschodniej popyt nadal spadał, tracąc 7 proc. w ciągu roku.
 • Na koniec roku rynek Ameryki Północnej wzrósł o 1 proc. - silne wzrosty w Meksyku zrównoważyły bowiem niemal zerowy popyt w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Popyt na rynku azjatyckim (z wyłączeniem Indii) wzrósł o 3 proc. na skutek stabilnego i silnego wzrostu w Chinach (8 proc.). Pozostałe rynki kontynentu skurczyły się łącznie o 1 proc. przy jednoczesnym spadku o 4 proc. w Japonii oraz ciągłej ekspansji w Indonezji i Tajlandii.
 • Popyt w Ameryce Południowej zwiększył się o 1 proc. na skutek sytuacji politycznej i ekonomicznej z uwzględnieniem 3 proc. wzrostu w Brazylii oraz odwrotnego trendu na rynkach na wybrzeżu Pacyfiku oraz spadku w Argentynie i Wenezueli.

Wolumen sprzedaży opon do samochodów ciężarowych (opony radialne i diagonalne)

*Wraz z Turcją

PIERWSZE WYPOSAŻENIE

 • Rynek europejski wzrósł całościowo o 7 proc. z uwzględnieniem szybkiego 11 proc. wzrostu popytu na zachodzie przy jednoczesnym negatywnym trendzie na wschodzie, gdzie kłopoty polityczne i ekonomiczne spowodowały istotny 20 proc. spadek.
 • Popyt w Ameryce Północnej zanotował 7 proc. poprawę na skutek silnego popytu wspieranego stabilną produkcją nowych pojazdów mających zastąpić relatywnie wiekowe floty oraz korzystną sytuacją ekonomiczną.
 • Popyt na opony radialne i diagonalne w Azji (z wyłączeniem Indii) spadł całościowo o 19% – w Chinach skurczył się on o 21% ze względu na spowolnienie produkcji oraz przeprowadzaną optymalizację sieci transportowych.
 • W Ameryce Południowej odnotowano 48 proc. tąpnięcie wynikające z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Rynek brazylijski spadł o 51 proc. na skutek wstrzymania produkcji ciężarówek i autobusów, co było podyktowane mniejszym popytem na rynku krajowym, jak i mniejszym eksportem pojazdów brazylijskich. Ten ostatni czynnik wynikał przede wszystkim z trudnej sytuacji ekonomicznej w Argentynie i Wenezueli.

RYNEK WYMIANY

 • Popyt w Europie Zachodniej zwiększył się o 7 proc. m.in. na skutek wyższych tonaży ładunków w przeliczeniu na przejechany kilometr oraz eksportu na rynki spoza strefy euro wspieranego słabszą walutą. W Europie Wschodniej popyt nadal spadał w wyniku trudności na rynku rosyjskim, tracą w całym roku 11 proc.
 • Rynek Ameryki Północnej pozostawał silny jak zawsze, rosnąc o 4 proc. dzięki stabilnemu popytowi na usługi transportowe i sprzyjającej sytuacji ekonomicznej.
 • Popyt na rynku wymiany w Azji (z wyłączeniem Indii) zmniejszył się o 3 proc. w ciągu roku, włączając w to tracący 3 proc. rynek chiński. Pozostała część regionu  również słabła ze szczególnym pogorszeniem w Tajlandii oraz w mniejszym stopniu w Japonii.

Opony specjalistyczne

 • OPONY PRZEMYSŁOWE: rynek opon do pojazdów wydobywczych skurczył się znaczącą drugi rok z rzędu na skutek ograniczeń w tym sektorze przemysłu. Segment opon pierwszego wyposażenia zakończył rok spadkami na dojrzałych rynkach oraz ostrym spadkiem w Chinach. Popyt na opony używane w budownictwie i kamieniołomach wzrósł na rynkach dojrzałych z Ameryką Północną na czele.
 • OPONY ROLNICZE: pomimo niewielkiej poprawy w IV kw. segment pierwszego wyposażenia zakończył rok ostrymi spadkami na rynkach dojrzałych spowodowanymi m.in. niższymi cenami towarów rolniczych.
 • OPONY DO JEDNOŚLADÓW: segment opon do motocykli i skuterów zanotował poprawę zarówno na dojrzałych, jak i rozwijających się rynkach.
 • OPONY LOTNICZE: popyt na rynku samolotów komercyjnych kontynuował wzrost, w szczególności dzięki lotom pasażerskim.

 

Michelin jest liderem technologicznym światowej branży opon. Grupa Michelin produkuje, sprzedaje i promuje produkty i usługi w dziedzinie mobilności – są to opony do samochodów osobowych, ciężarowych, samolotów, rowerów, sprzętu rolniczego i budowlanego, motocykli, a także przewodniki, mapy, atlasy i usługi internetowe (ViaMichelin.com). Siedzibą Grupy jest Clermont-Ferrand we Francji. Firma zatrudnia na świecie ponad 100 tys. osób i jest obecna w 170 krajach. Michelin ma 67 zakładów produkcyjnych w 17 krajach. W Polsce Grupa Michelin ma fabrykę opon w Olsztynie oraz Dyrekcję Handlową w Warszawie.

www.michelin.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Ewa Konopka, rzecznik prasowy Michelin Polska

tel.: 691 117 472

e-mail: ewa.konopka@pl.michelin.com

Aleksandra Majchrzak, Weber Shandwick

tel.: 691 745 293

e-mail: aleksandra.majchrzak@webershandwick.pl

Michał Pełczyński, Weber Shandwick

tel.: 691 745 292

e-mail: michal.pelczynski@webershandwick.pl

 

 

Grupa Michelin przedstawia wyniki za rok 2015

POBIERZ 300 kB

Kontakt dla Mediów

Related Title

Konopka Ewa

Rzecznik Prasowy

ewa.konopka@pl.michelin.com

Opublikowane Artykuły

 • Popularne
 • Najnowsze