OPONYOPONY POKAŻ WSZYSTKIE OPONYPOKAŻ WSZYSTKIE OPONY DILERZYDILERZY

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

WSTĘP

WSTĘP

Obecnie po drogach porusza się blisko 800 milionów pojazdów. Szacuje się, że ta liczba podwoi się do roku 2030. Z tak dynamicznym wzrostem nierozerwalnie wiążą się palące problemy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, energii i zachowania surowców, ochrony środowiska i jakości życia, które wymagają niezwłocznego rozwiązania. W otwartym świecie ludzie pragną możliwości nieskrępowanego podróżowania w coraz większym komforcie, a wraz ze wzrostem ludności na świecie rosnąć będzie zapotrzebowanie na transport towarów.

NASZE WYZWANIA

NASZE WYZWANIA

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zrzesza niemal 200 firm z całego świata, których wspólnym celem jest zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Dołączając do tego grona w 2001 r. Michelin uczestniczył w pracach nad Projektem na rzecz Zrównoważonej Mobilności, który wyznaczył sobie 7 celów:

Zapoznaj się z 7 celami:

 • Cel pierwszy: Zmniejszyć emisje gazów związanych z transportem, tak aby nigdzie na świecie nie stanowiły znacznego zagrożenia dla zdrowia ludzi
 • Cel drugi: Obniżyć emisję gazów cieplarnianych związanych z transportem do poziomu nie naruszającego równowagi ekologicznej
 • Cel trzeci: Znacząco ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków drogowych na świecie
 • Cel czwarty: Obniżyć poziom hałasu wytwarzanego przez pojazdy
 • Cel piąty: Zmniejszyć natężenie ruchu drogowego
 • Cel szósty: Zmniejszyć przepaść w dostępie do mobilności wewnątrz państw oraz w dostępie do mobilności między krajami najbogatszymi a najbiedniejszymi
 • Cel siódmy: Zwiększyć  mobilność wśród ogólnej populacji  w krajach rozwiniętych i rozwijających się

NASZE ODPOWIEDZI

NASZE ODPOWIEDZI

Aby osiągnąć wszystkie 7 założeń Projektu na rzecz Zrównoważonej Mobilności, Michelin stworzył listę 10 założeń misji koncernu

Zapoznaj się z 10 założeniami naszej misji

 1. Osiągnięcia i odpowiedzialność naszych produktów i usług
 2. Jakość życia zawodowego w naszych zakładach
 3. Różnorodność w naszych zespołach
 4. Budowanie relacji z otoczeniem
 5. Budowanie relacji z dostawcami
 6. Zarządzanie ryzykiem
 7. Ekologiczne zarządzanie w naszych zakładach
 8. Kontrolowanie wpływu naszych opon na środowisko
 9. Recykling zużytych opon
 10. Nasz wkład w zrównoważoną mobilność

Dowiedz się więcej o światowym programie „Zrównoważona Mobilność" Michelin - strona w języku angielskim