OPONYOPONY POKAŻ WSZYSTKIE OPONYPOKAŻ WSZYSTKIE OPONY DILERZYDILERZY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Uprawa kauczukowców zapewnia utrzymanie 30 milionom ludzi rocznie.

Michelin 18 maj 2010

ENVIRONMENT

Deforestacja terenów uprawowych zagroziła utrzymaniu rolników uprawiających drzewa kauczukowe. Przemysł oponiarski zużywa blisko 70% światowej produkcji kauczuku, a zatem do koncernów takich jak MICHELIN należy ochrona zasobów naturalnych i zapewnienie równowagi upraw kauczukowców.

Przez dziesiątki lat MICHELIN uprawiał niemal 21 000 hektarów kauczukowców na plantacjach w Brazylii i Nigerii, pokrywając 12% zapotrzebowania swoich fabryk na całym świecie na kauczuk. Aby zapewnić długoterminowe i zdrowe zbiory kauczuku, przy okazji wspierając lokalną gospodarkę, chroniąc przyrodę i realizując plany socjalne, MICHELIN zainwestował środki w programy rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Brazylii. Dzięki nim, kauczuk pozyskiwany na plantacjach może być poddawany wstępnym procesom technologicznym. Ponadto, na plantacjach uprawia się także bananowce i kakaowce.

Ochrona bioróżnorodności lasów tropikalnych

MICHELIN stworzył również tzw. korytarze ekologiczne, które łącząc trzy obszary lasów nadatlantyckich, zapewniają rozszerzenie upraw z pasów położonych nad oceanem w głąb lądu. Łączna powierzchnia korytarzy sięga 3000 hektarów. Powierzchnia pasów lasów tropikalnych, które niedgyś rozciągały się wzdłuż Brazylijskiego wybrzeża, to dziś zaledwie 10% ich początkowej powierzchni. Tym samym, jest to jeden z najbardziej zagrożonych obszarów lasów tropikalnych na Ziemi.

Ścisła współpraca z lokalnymi rolnikami

Dbając o rozwój korytarzy, MICHELIN ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami i grupami chroniącymi bioróżnorodność w lasach tropikalnych. Ponadto, MICHELIN wspiera rozwój ok. 1000 plantacji rodzinnych, dostarczając ich właścicielom odmiany kauczukowca odporne na choroby i wyhodowane dzięki programowi badawczemu prowadzonemu wspólnie z Międzynarodowym Ośrodkiem Badań Rolniczych na rzecz Rozwoju (CIRAD). Obserwując wzrost cen towarów, samorządy lokalne dostrzegają opłacalność bycia producentem i zaufanym dostawcą producenta.

 

Nowa osada

MICHELIN podarował 18 hektarów ziemi pod nową osadę, Nova Igrapiuna, w której zamieszkają głównie zbieracze kauczuku ze swoimi rodzinami. Wioska, w której nie zabrakło terenów zielonych, posiada własną stację uzdatniania wody, szkoły i punkt medyczny.

Program zalesiania

Ukoronowaniem badań naukowych mających na celu poznanie tutejszej flory i fauny jest program stopniowego zalesiania obszarów najbardziej dotkniętych deforestacją. Ponad 2700 akrów plantacji Michelin znajdującej się w brazylijskim stanie Bahia pozostawiliśmy w stanie dziewiczym, aby chronić pierwotne gatunki roślin i zwierząt. Dzięki programowi w lesie znów pojawiły się gatunki zwierząt, których nie widywano tu od jakiegoś czasu, a teren wokół wodospadu stał się celem wypraw ekoturystów, mających możliwość poznania sposobów na jeszcze lepszą ochronę przyrody.

Podnoszenie świadomości ekologicznej

Podjąwszy wysiłki zmierzające do ochrony ekosystemu, MICHELIN, przy współpracy z organizacjami takimi jak CETREL, BioBrasil i Tropical Nature Foundations. Dowiedz się więcej o programie przyrodniczo-edukacyjnym na http://www.michelin-hevea.com

Badania biologiczne i rolnicze

Plantacje kauczukowca to także ośrodki badań biologicznych i rolniczych prowadzonych przez MICHELIN w celu:

  • Poprawy technik wykorzystania kauczukowców i obniżenia kosztów produkcji
  • Zwiększenia plonów
  • Poprawy jakości kauczuku
  • Zwalczania chorób drzew kauczukowych

Zwalczanie chorób drzew kauczukowych

MICHELIN podjął ścisłą współpracę z uniwersytetami, ośrodkami naukowymi i badawczymi, aby skutecznie walczyć z microcyclus ulei, grzybem atakującym liście kauczukowców rosnących na południowoamerykańskich plantacjach. Istnieje obawa, że grzyb może również poważnie zagrozić uprawom w Azji i Afryce. Owocem wspólnych badań jest wyhodowanie odmian kauczukowców bardziej odpornych na atak pasożytów. Od wielu lat przekazujemy sadzonki gatunków odpornych na chorobę brazylijskim rolnikom prowadzącym niewielkie plantacje na terenach zagrożonych. W samym 2006 r. do rąk rolników trafiło 200 000 drzewek.

Ochrona zasobów naturalnych

Cztery plantacje MICHELIN w Nigerii również przyczyniają się do ochrony środowiska. Obszar 500 hektarów plantacji nad rzeką Osse, sąsiadujący z Narodowym Parkiem Okumu (pod ochroną od 1999 r.), jest uważany za ostatni rezerwat tropikalnych lasów deszczowych w zachodniej części kraju. To właśnie za tą plantację, MICHELIN został uhonorowany w 2002 r. nagrodą Nigerian Conservation Foundation dla najbardziej ekologicznej firmy w Nigerii.

Recykling zużytych opon

Wraz z rozwojem coraz liczniejszych metod utylizacji zużytego ogumienia i wzrostem świadomości ekologicznej, coraz mniej opon trafia na wysypiska odpadów. MICHELIN jest niezłomnie zaangażowany w walkę o ochronę środowiska i aktywnie uczestniczy we wspólnych działaniach przemysłu oponiarskiego nakierowanych na recykling zużytych opon. W Europie, wywożenie całych opon na śmietniska jest nielegalne od 2003 r. a od 2006 r. zakaz dotyczy również opon rozdrobnionych.

Recycling

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE OPONY OSOBOWE MICHELIN

Zobacz rekomendację, wpisując dane pojazdu lub rozmiar opon i określając swoje potrzeby.

  • OSOBOWE
  • 4X4 / SUV
  • DOSTAWCZE - DO KAMPERÓW
Loader