OPONYOPONY POKAŻ WSZYSTKIE OPONYPOKAŻ WSZYSTKIE OPONY DILERZYDILERZY

PRZED ZAKUPEM

Kiedy powinienem zmienić opony ?

Michelin 18 maj 2010

When should I change my tyres?

Opony poddawane regularnym przeglądom starczają na dłużej

Cotygodniowe sprawdzanie opon pod kątem głębokości bieżnika, stanu technicznego, ciśnienia powietrza, uszkodzeń czy wszelkich oznak nieregularnego zużywania się jest dobrym pomysłem. W przypadku wątpliwości należy skontaktowac się z fachowcem, który będzie w stanie stwierdzić, czy opona nadaje się do dalszego użytkowania.

Sześć powodów, aby zmienić opony

Sporządziliśmy listę sześciu głównych powodów, które warto wziąć pod uwagę, zastanawiając się czy zmieniać opony. Niektóre uszkodzenia opon mogą być naprawione. Naprawa opon musi być zawsze poprzedzona dokładnym przeglądem wszystkich elementów opony, wewnątrz i na zewnątrz, przeprowadzonym przez specjalistę. Konieczny jest demontaż opony z felgi, ponieważ niektórych uszkodzeń nie widać na kole.

1. Przebicie opony

Nowoczesne opony są bardzo wytrzymałe i są w stanie przetrwać wiele rzeczy. Niemniej, przebicia opon są najczęstszym powodem naprawy lub zmiany opony. Przebitą oponę należy oddać specjaliście do sprawdzenia, czy wewnątrz nie kryją się inne uszkodzenia, które mogłyby uniemożliwić naprawę.

Zasady bezpieczeństwa, które należy zachować przy przebiciu opony:

 • Zawsze miej na uwadze bezpieczeństwo swoje i pasażerów – zjedź samochodem z drogi w bezpieczne miejsce
 • Zaciągnij hamulec ręczny
 • Wyłącz silnik i wrzuć niski bieg
 • Włącz światła awaryjne
 • Załóż kamizelkę odblaskową
 • Ustaw trójkąt ostrzegawczy po stronie szosy ok. 100 m za samochodem

Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem – zawsze! Praktyczne rady jak zmieniać koło

 • Przewoź w samochodzie parę rękawic roboczych
 • Warto w bagażniku nieć worek na śmieci na wypadek gdyby zdjęte koło było zabłocone!
 • Trzymaj  w samochodzie kawałek wytrzymałej deski, na wypadek gdybyś musiał go podłożyć na miękkim podłożu pod lewarek.
 • Jeżeli jest to możliwe, nasmaruj lekko gwinty śrub mocujących koło, tak aby dały się lekko odkręcić (można użyć wazeliny czy nawet zwykłego kremu do rąk).
 • Wymienione koło może nie być dobrze napompowane – nie jedź zbyt szybko
 • Zatrzymaj się na najbliższej stacji benzynowej, aby uzupełnić ciśnienie
 • Niewłaściwie dokręcone nakrętki koła mogą uszkodzić tarczę hamulcową lub piastę koła
 • Używaj klucza dynamometrycznego, aby mieć pewność, że nakrętki są właściwie dokręcone.
Jeżeli nie masz klucza dynamometrycznego lub dokręcałeś nakrętki ręką, to jak najprędzej znajdź specjalistę, aby je przykręcić do właściwego momentu obrotowego. Właściwie dokręcone nakrętki będzie można łatwiej odkręcić.

2. Zużycie bieżnika do poziomu dozwolonego przepisami

Regularnie sprawdzaj opony pod kątem zużycia bieżnika. Ale jak to zrobić? Oto kilka prostych rad, które pomogą Ci określić, czy Twoje opony są zużyte.

Legal limit

Postać Ludzika Michelin widoczna na barku opony MICHELIN wskazuje położenie wskaźnika zużycia bieżnika znajdującego się w głównych rowkach bieżnika. Wskaźnikami są niewielkie wzniesione obszary w rowkach bieżnika. Jeżeli powierzchnia gumy bieżnika jest na tym samym poziomie jak te obszary, to oznacza, że najprawdopodobniej głębokość bieżnika zbliża się do minimalnej dozwolonej głębokości bieżnika (1,6 mm) lub już ją przekroczyła! Michelin zaleca wymianę opon zanim dojdzie do zużycia wskazywanego przez wskaźnik. Opona ze zużytym bieżnikiem nie gwarantuje odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a jej używanie jest wykroczeniem. Nawet jeżeli bieżnik jest głębszy niż 1,6 mm, to powinieneś dostosować prędkość i styl jazdy do warunków panujących na drodze, w szczególności na mokrej nawierzchni. Zimowe opony Michelin posiadają dodatkowe wskaźniki zużycia bieżnika o wysokości 4 mm, oznaczone symbolem płatka śniegu. Aby zachować optymalną przyczepność, trakcję i hamowanie na śniegu, zmień opony zimowe kiedy guma czoła bieżnika zrówna się z wskaźnikiem oznaczonym płatkiem śniegu.

3. Opony ze zmianami starzeniowymi

Nie można przewidzieć jak długo nieużywane opony będą jeszcze nadawać się do jazdy. Data produkcji ogumienia nie ma tu zasadniczego znaczenia. Opony starzeją się nawet jeśli nie są używane lub są używane sporadycznie.  Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na trwałość ogumienia, takie jak temperatura, konserwacja, warunki przechowywania i użytkowania, obciążenie, prędkość, ciśnienie oraz styl jazdy. Wszystkie te czynniki będą miały kluczowe znaczenie przy szacowaniu ile jeszcze opony będą służyć.

Regularnie sprawdzaj stan opon

Michelin zaleca kierowcom regularne sprawdzanie stanu opon pod kątem wszelkich zmian starzeniowych i zmęczeniowych gumy. Zmiany mogą mieć postać pęknięć bądź deformacji na zewnętrznych obszarach bieżnika, barków lub stopki. Znaczne zmiany starzeniowe mogą osłabiać przyczepność. Michelin zaleca także regularne wykonywanie przeglądu opon, w tym opony na kole zapasowym, przez specjalistę w dziedzinie ogumienia. Tylko on może stwierdzić czy opona nadaje się jeszcze do użytku.

Kiedy stara opona jest za stara? Test pięciu lat

Po pięciu latach użytkowania, opony należy poddawać regularnej kontroli przynajmniej raz w roku. W razie konieczności należy kierować się zaleceniami producenta pojazdu odnośnie wymiany opon pierwszego wyposażenia. Jako środek ostrożności należy przyjąć, że opony używane przez co najmniej 10 lat po dacie produkcji (zobacz jak odczytywać oznaczenia na boku opony) powinny być wymienione na nowe, nawet jeżeli wydają się być sprawne i nadające się do użytku, a ich stopień zużycia nie osiągnął granicy dopuszczanej przez przepisy.

4. Opona uszkodzona

Opona może ulec uszkodzeniu po uderzeniu w twardy przedmiot, taki jak krawężnik czy krawędź dziury w jezdni. Wszelkie widoczne przebicia, rozcięcia czy deformacje muszą być sprawdzone przez specjalistę od opon, który stwierdzi czy opona nadaje się do naprawy czy należy ją wymienić. Pamiętaj, aby bez konsultacji ze specjalistą nie jeździć na oponie uszkodzonej lub użytkowanej bez powietrza. Kontynuowanie jazdy na takiej oponie może być niebezpieczne. Dokładne oględziny opony są konieczne, ponieważ niektórych uszkodzeń nie widać kiedy opona jest zamontowana na feldze.

Opona nie nadaje się do naprawy w następstwie:

 • Przebić boku opony
 • Odsłonięcia lub deformacji drutówki
 • Rozwarstwienia opasania
 • Załamań opasania
 • Uszkodzenia spowodowanego przez kontakt z substancjami ropopochodnymi lub żrącymi
 • Pofałdowań lub otarć wewnętrznych warstw gumy na skutek jazdy z zaniżonym ciśnieniem

5. Nieregularne formy zużycia

Nieregularne formy zużycia bieżnika - miejscowe, na środku lub na barkach - są często oznaką problemu mechanicznego, takiego jak nieprawidłowa geometria kół, ich niewłaściwe wyważenie czy problemu z zawieszeniem lub układem napędowym. Nieprawidłowe formy zużycia mogą być także następstwem jazdy z niewłaściwym ciśnieniem. W przypadku pojawienia się takich nieprawidłowości, należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą w zakresie ogumienia. Aby uniknąć nierównomiernego zużywania się ogumienia, należy co pół roku sprawdzać geometrię i wyważenie kół pojazdu. Zachowanie właściwych parametrów pozwoli przedłużyć trwałość opon i cieszyć się komfortową jazdą.  Innym sposobem na równomierne zużywanie się bieżnika jest regularna zmiana pozycji opona na kołach.

Nieregularne formy zużycia

Najczęstsze przyczyny nieregularnych form zużycia bieżnika:

 • Zużycie w okolicy barków opony: złe wyważenie lub nieprawidłowa zbieżność kół.
 • Zużycie na obu barkach opony: zbyt niskie ciśnienie w oponach.
 • Zużycie w środkowej części czoła bieżnika: zbyt wysokie ciśnienie w oponach.

6. Opony niewłaściwie dobrane do pojazdu

Aby zapewnić jak najlepsze osiągi, konieczny jest montaż opon tego samego typu na wszystkich kołach. Opony o różnych rozmiarach, budowie i poziomie zużycia mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie i stabilność pojazdu. 

Nie stosuj mieszanego montażu opon radialnych i diagonalnych w aucie.

Jeżeli montaż opon radialnych i diagonalnych jest nieunikniony, to nie należy montować opon o różnej budowie na jednej osi. Jeżeli na pojeździe mają być zamontowane dwie opony radialne i dwie diagonalne, to opony radialne należy montować na tylnej osi, natomiast diagonalne zawsze na osi przedniej.
Jest wiele sposobów aby wybrać najodpowiedniejsze opony do samochodu. Jeżeli nie masz pewności, jakie opony najlepiej pasują do Twojego auta, skorzystaj z naszej wyszukiwarki opon. Radzimy rozpocząć poszukiwania od pojazdu. Można także przeprowadzić wyszukiwanie według rozmiaru opony lub nazwy. Wszystkie powyższe czynniki będą miały wpływ na wybór najbezpieczniejszej opony. W razie wątpliwości,  skonsultuj się ze specjalistą w dziedzinie ogumienia. 

7. Co mówią przepisy?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., Nr  32, poz. 262 z późn. zm.) dotyczy również opon. W szczególności zgodnie z treścią § 11 ust. 5 i 7 tego rozporządzenia:
"5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu." "7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5: 1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3; 2)  w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi: a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne, b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem; 3)  w opony różnej konstrukcji na osiach składowych; 4)  w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3; 5)  w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę; 6)  w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi."
Przepisy dotyczące opon zawarte są również w Regulaminach nr 30 i 54 EKG ONZ oraz dyrektywie Rady nr 92/23/EWG. Powyższy wyciąg z przepisów jest jedynie informacją i nie zwalnia użytkownika ze znajomości pozostałych przepisów prawa oraz konieczności ich przestrzegania. Mając na uwadze powyższe informacje, przejdź do wyszukiwarki opon, aby poznać dopuszczalne alternatywne rozwiązania MICHELIN dla poszczególnych modeli samochodów.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE OPONY OSOBOWE MICHELIN

Zobacz rekomendację, wpisując dane pojazdu lub rozmiar opon i określając swoje potrzeby.

 • OSOBOWE
 • 4X4 / SUV
 • DOSTAWCZE - DO KAMPERÓW
Loader