OPONYOPONY POKAŻ WSZYSTKIE OPONYPOKAŻ WSZYSTKIE OPONY DILERZYDILERZY

JAK DBAĆ O OPONY

Dziesięć wskazówek jak dbać o opony

Michelin 18 maj 2010

Dziesięć wskazówek jak dbać o opony

Łatwo zapominany, że opony są jedynym elementem pojazdu mającym kontakt z nawierzchnią. Z tego powodu konieczne jest utrzymanie jakości i osiągów opon gwarantujących Twoje bezpieczeństwo i mobilność. Dlatego zalecamy przestrzeganie następujących porad dotyczących bezpieczeństwa. 

1. Powierzchnia kontaktu opony z podłożem

WIELKIE ZADANIE DLA MAŁEJ POWIERZCHNI

Obszar opony, który styka się z podłożem ma wielkość Twojej dłoni. Od tak małej powierzchni zależą Twoje bezpieczeństwo, komfort i zużycie paliwa. Dołóż wszelkich starań, aby dobrać najodpowiedniejszą oponę, ale także żeby dbać o nią, aby jak najdłużej zachowała optymalne właściwości. Jest to ważne, ponieważ Twoje opony:
 • Są jedynym elementem mającym kontakt z podłożem
 • Utrzymują ciężar Twojego pojazdu przekraczający ich masę 50-krotnie.
 • Przenoszą na podłoże siły związane z przyspieszaniem, hamowaniem i kierowaniem pojazdem
 • Stanowią część systemu amortyzacji pojazdu pochłaniając nierówności nawierzchni

2. Zużycie i głębokość bieżnika

SZYBKI I PROSTY POMIAR BEZPIECZEŃSTWA

Regularnie sprawdzaj stan bieżnika opon i zmieniaj je gdy zajdzie taka konieczność. Wyeliminuje to przykre niespodzianki podczas jazdy i zagwarantuje maksymalną trakcję i przyczepność. Wymień opony, gdy głębokość rowków bieżnika osiągnie 1,6 mm. Aby ułatwić sprawdzanie stanu bieżnika, opony Michelin posiadają wskaźniki zużycia bieżnika znajdujące się na dnie głównych rowków bieżnika. Wskaźniki są elementami o wysokości odpowiadającej 1,6 mm. Twoje bezpieczeństwo i mobilność zależą od dobrego stanu bieżnika, ponieważ:
 • Rowki bieżnika odprowadzają wodę spod opony, dzięki czemu kierowca nie traci kontroli nad pojazdem
 • Im głębsze rowki, tym efektywniejsze odprowadzanie wody i mniejsze ryzyko aquaplaningu
 • Właściwe ciśnienie oraz dobry stan techniczny pojazdu wpływają na trwałość opon
 • Bieżnik gwarantuje przyczepność, a ta z kolei warunkuje skuteczność hamowania

3. Ciśnienie powietrza w oponach

SPRAWDZAJ CIŚNIENIE W OPONACH CO MIESIĄC

Właściwe ciśnienie w oponach zmniejsza ryzyko utraty panowania nad pojazdem i chroni opony przed przedwczesnym zużyciem lub nieodwracalnym uszkodzeniem ich wnętrza. Spadek ciśnienia może być spowodowany przez niewielkie przebicia, naturalne uchodzenie powietrza przez elementy opony, a nawet przez spadek temperatury otoczenia. Sprawdzaj ciśnienie w oponach (włącznie z oponą na kole zapasowym) co miesiąc i przed każdą dalszą podróżą. Ciśnienie należy zawsze sprawdzać na zimnych oponach, czyli na pojeździe, którym nie jeżdżono przez co najmniej 2 godziny przed sprawdzaniem ciśnienia lub przejechano dystans krótszy niż 3 km z niską prędkością. Jeżeli ciśnienie jest sprawdzane na rozgrzanych oponach, do wyniku pomiaru należy dodać 0,3 bara (4,35 psi). Ważne jest, aby sprawdzać ciśnienie w oponach co najmniej raz w miesiącu, ponieważ:

 • Niskie ciśnienie zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia opony
 • Ciśnienie zawyżone o 20% może skrócić trwałość opony o ok. 10 000 km.
 • Właściwe ciśnienie w oponach może przynieść obniżenie zużycia paliwa.

Right tyre pressure

Wartość zalecanego ciśnienia NIE znajduje się na oponie. Wartość, która znajduje się na boku opony jest tylko maksymalnym ciśnieniem powietrza w oponie. Zalecane ciśnienie można znaleźć:

 • W instrukcji obsługi pojazdu
 • Na naklejce znajdującej się drzwiach po stronie kierowcy
 • W schowku przy fotelu kierowcy
 • Na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa

4. Wyważanie

PRAWIDŁOWE WYWAŻENIE KÓŁ PRZEDŁUŻA ŻYCIE OPON

Balancing

Wyważenie kół zapobiega przedwczesnemu zużyciu ogumienia i eliminuje wibracje, a także chroni zawieszenie, układ kierowniczy i łożyska Twojego pojazdu przed uszkodzeniem. Przy każdej wymianie ogumienia należy wyważyć koło przez montaż odpowiednio dobranych ciężarków korekcyjnych na feldze. Koło jest niewłaściwie wyważone, gdy na jednym odcinku obwodu jest lżejsze lub cięższe niż na całym obwodzie. Brak prawidłowego wyważenia powoduje:

 • Nierównomierne zużywanie się bieżnika
 • Wibracje
 • Działanie większych sił na układ jezdny
 • Przedwczesne zużycie elementów układu jezdnego

5. Geometria kół

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ PRAWIDŁOWĄ ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ I GEOMETRIĘ OSI

Trudno jest powiedzieć podczas jazdy, czy koła i osie są prawidłowo ustawione. Niemniej, niewłaściwa geometria układu zawieszenia pojazdu może mieć negatywny wpływ na kierowanie pojazdem, a w rezultacie obniżyć bezpieczeństwo jazdy. Po uderzeniu opony w twardy przedmiot, taki jak krawędź dziury w jezdni lub krawężnik lub zauważając nieregularne zużycie bieżnika, należy udać się najbliższego punktu sprzedaży opon Michelin w celu dokonania dokładnego przeglądu opony. Zachowanie prawidłowej geometrii układu jezdnego pozwoli:

 • Utrzymać optymalną przyczepność i kierowanie pojazdem
 • Zapobiec nieregularnemu i/lub przedwczesnemu zużyciu opon
 • Oszczędzić paliwo

6. Opony na tylną oś

ABY ZACHOWAĆ CAŁKOWITĄ KONTROLĘ NAD POJAZDEM, NA TYLNEJ OSI MONTUJ NOWE OPONY

Tylna oś nie jest połączona z układem kierowniczym, co czyni ocenę przyczepności podczas jazdy niezwykle trudną. Zachowanie optymalnych osiągów ogumienia wymaga przeprowadzania regularnego sprawdzenia ciśnienia i stanu opon, szczególnie podczas zmiany pozycji opony, z uwagi ma różne ciśnienia w oponach na przedniej i tylnej osi w niektórych pojazdach. Ze względów bezpieczeństwa, na tylnej osi należy zawsze montować opony nowe lub najmniej zużyte. Tylko tak uzyskasz: 
 • Lepszą kontrolę nad pojazdem podczas nagłego hamowania lub w ciasnych zakrętach
 • Mniejsze ryzyko utraty panowania nad pojazdem, w szczególności na mokrych nawierzchniach
 • Lepszą kontrolę nad torem jazdy, zwłaszcza w trudnych warunkach, bez względu na to, czy Twój samochód posiada napęd na przednią czy na tylną oś

7. Zawory

ZAWORY I KAPTURKI DO ZAWORÓW CHRONIĄ CIEBIE I TWOJE OPONY

Tyre valveZawory i elementy, z których się składają są zrobione z gumy, a zatem są podatne na zużywanie i uszkodzenia. Ich wymiana podczas zmiany ogumienia jest niedrogim sposobem na ochronę opon, pojazdu i siebie. Przy dużych prędkościach, pęknięty bądź uszkodzony zawór może się wygiąć pod działaniem siły odśrodkowej, co będzie prowadzić do ujścia powietrza z opony. Kapturek zaworu spełnia także ważne zadanie. Jest przede wszystkim uszczelką i pomaga utrzymywać wnętrze zaworu w czystości. Regularnie sprawdzaj stan zaworów i kapturka, aby:

 • Zapewnić szczelność elementów
 • Utrzymać ciśnienie w oponie
 • Maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji opony

8. Przechowywanie opon

TRZYMAJ OPONY Z DALA OD ZAGROŻEŃ

Nawet jeżeli nie są używane, opony mogą być narażone na uszkodzenie. Aby zapobiec deformacji opon, nie należy ich przechowywać układając je jedną na drugiej. Opony należy przechowywać z dala od otwartego ognia lub rozżarzonych elementów, przedmiotów powodujących iskrzenie czy wyładowania elektryczne (prostowniki, ładowarki itp.). Przenosząc opony, warto założyć rękawice ochronne. Opony należy przechowywać:

 • W miejscu suchym, o umiarkowanej temperaturze i osłoniętym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i złymi warunkami pogodowymi
 • Z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników lub substancji ropopochodnych, które mogłyby uszkodzić gumę
 • Z dala od przedmiotów mogących przebić gumę (np. ostre zakończenia metalowe lub drewniane)

9. Naprawa opon

PIERWSZY KROK W NAPRAWIE OPON? KONTAKT ZE SPECJALISTĄ

Tyre Repair

Oponą przeznaczoną do naprawy powinien przede wszystkim zająć się przedstawiciel autoryzowanego punktu sprzedaży opon lub mechanik. Po zdjęciu opony z koła powinien on dokładnie zbadać stan techniczny wnętrza opony. Dokładne oględziny opony są konieczne, ponieważ niektórych uszkodzeń nie widać kiedy opona jest zamontowana na feldze. Specjalista musi wykonać następujące czynności:

 • Postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi montażu, demontażu, wyważania i pompowania opon i systematyczną wymianą zaworu.
 • Sprawdzić stan techniczny wnętrza opony, poszukując uszkodzeń niewidocznych na oponie z zewnątrz
 • Sprawdzić, czy opona została właściwie zamontowana, sprawdzając również precyzję kierowania samochodem i komfort jazdy
 • Sprawdzić, czy opona spełnia wymogi producenta i obowiązujących przepisów pod względem budowy, rozmiaru, indeksów prędkości i nośności oraz kategorii (opona osobowa lub dostawcza)
 • Dostosować ciśnienie w oponie do zaleceń producenta pojazdu lub opon
 • Przestrzegać poprawności montażu zgodnie z oznaczeniami na boku opony (kierunek obracania się opony)
 • Zwracać uwagę na charakterystykę opon (np. opony niskoprofilowe, samonośne do jazdy bez powietrza, samouszczelniające itd.)
 • Zagwarantować Twoje bezpieczeństwo

10. Eksploatacja

MUSISZ WIEDZIEĆ KIEDY WYMIENIĆ ZUŻYTE OPONY

Długość okresu użytkowania opon może się znacznie różnić między różnymi oponami i zależeć od wielu czynników. Dlatego oszacowanie żywotności ogumienia jest praktycznie niemożliwe. Do produkcji opony stosuje się różne materiały i rodzaje  gumy. Stopień i szybkość zużycia ogumienia może zależeć od pogody, warunków przechowywania czy warunków użytkowania, które maję wpływ na oponę przez cały okres użytkowania. Zachęcamy kierowców do regularnego sprawdzania stanu technicznego opon, ciśnienia oraz zwracania uwagi na nietypowe zjawiska, takie jak wibracje, hałas czy ściąganie pojazdu. Wystąpienie któregoś z nich może wskazywać na konieczność demontażu opon.

Kierowcy powinni:

 • Raz do roku oddawać specjalistom do przeglądu opony użytkowane od pięiu lat i więcej
 • Postępować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu przy wymianie opon
 • Wymienić opony używane przez co najmniej dziesięć lat od daty produkcji na nowe, nawet jeżeli wydają się być sprawne i nadające się do użytku, lub ich stopień zużycia nie osiągnął granicy określanej przepisami

OSTATNIO CZYTANE ARTYKUŁY

Brak ostatnio czytanych artykułów

 • OSOBOWE
 • 4X4 / SUV
 • DOSTAWCZE - DO KAMPERÓW
Loader