OPONYOPONY POKAŻ WSZYSTKIE OPONYPOKAŻ WSZYSTKIE OPONY DILERZYDILERZY

MICHELIN W POLSCE

Informacje Ogólne

Michelin Polska S.A. zatrudnia ponad 4500 osób. Firmę tworzą: fabryka zlokalizowana w Olsztynie, w której mieści się siedziba Spółki i jest jedną z największych struktur Grupy Michelin w  Europie oraz Dyrekcja Handlowa znajdująca się w Warszawie.

Adresy Firmy:

Siedziba Firmy:

ul. Leonharda 9

10-454 Olsztyn

tel. +48 89 539 40 00

fax. +48 89 533 65 97

 

Dyrekcja handlowa:

ul. Domaniewska 28,

02-672 Warszawa

tel. +48 22 549 54 54

fax. +48 22 549 55 01

 

Historia Grupy MICHELIN w Polsce

Michelin obecny jest w Polsce od 1994 r., kiedy to w Warszawie została założona  pierwsza filia Grupy Michelin w Centralnej i Wschodniej Europie . W grudniu 1995 roku Grupa Michelin,  kupuje pakiet większościowy akcji olsztyńskiej fabryki, stając się partnerem strategicznym i inwestorem na wielką skalę. Fabryka zmienia oblicze: pojawiają się kolejne inwestycje, nowe maszyny i urządzenia, nowe technologie i produkty, obowiązuje nowatorskie podejście do klienta i spraw jakości. Rusza produkcja ciężarowych opon całostalowych (1996), a w 1998 roku następuje otwarcie Zakładu Form. W 2000 roku w Warszawie zostaje otwarte Centrum Szkoleniowe dla dilerów. W 2001 roku olsztyńska fabryka rozpoczyna produkcję opon osobowych i ciężarowych pod marką Michelin. W otwartej w roku 2004 hali kordów wytwarza się kord impregnowany, który znajduje zastosowanie w technologii C3M - to już najwyższa półka! W styczniu 2005 roku fabryka w Olsztynie i Dyrekcja Handlowa Michelin Polska w Warszawie łączą się w jedną firmę: Michelin Polska S.A. Powstają  nowe inwestycje: Centrum Logistyczne, nowy Zakład Opon Osobowych i Dostawczych oraz Zakład Półfabrykatów.

W 1995r. Grupa Michelin kupiła 52,1% akcji olsztyńskiej fabryki.
Na zdjęciu: François Michelin podpisuje akt prywatyzacyjny.


Olsztyn – główna siedziba firmy

W Olsztynie znajdują się: fabryka - 3 zakłady produkcyjne oraz 3 zakłady produkcji komponentów, nowoczesne Biuro Konstrukcyjne, Centrum Logistyki oraz Grupa Serwisów


3 zaklady produktowe:

  • Zakład Opon Osobowych i Dostawczych
  • Zakład Opon Ciężarowych
  • Zakład Opon Rolniczych

3 zakłady produkcji komponentów:

  • Zakład Kordów
  • Zakład Form
  • Zakład Półfabrykatów

Nowoczesne Biuro Konstrukcyjne
Centrum Logistyki
Grupa Serwisów

Warszawa - Dyrekcja Handlowa

Dyrekcja Handlowa, odpowiedzialna za marketing i sprzedaż produktów Grupy Michelin w Polsce i w Krajach Nadbałtyckich, mieści również nowoczesne Centrum Szkoleniowe Michelin szkolące pracowników firmy oraz sieć partnerów handlowych.


Działy Sprzedaży:

  • Opon Osobowych i Dostawczych
  • Opon Cieżarowych i Przemysłowych
  • Opon Rolniczych

Dział Administracji Handlowej

Dział Marketingu

Dział Dystrybucji

Dział Metod Sprzedaży i Szkoleń/Centrum Szkoleniowe

Grupa Serwisów