POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podsumowanie

Michelin dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i przedstawiać informacje o sposobie, w jaki zbieramy i korzystamy z danych osobowych w sposób jasny i przejrzysty. Niniejsza polityka prywatności Michelin opisuje sposób przetwarzania przez Michelin wszelkich danych osobowych, jakie zbieramy od Państwa podczas korzystania z witryny lub usług cyfrowych Michelin bądź danych osobowych nam przekazywanych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności Michelin, która pomoże Państwu w lepszym zrozumieniu podejścia i praktyki Michelin odnośnie danych osobowych i ich wykorzystywania.

1 - Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować
2 - Strony internetowe Michelin objęte niniejszą polityką prywatności
3 - O Inspektorze Ochrony Danych
4 - Inne polityki, z którymi należy się zapoznać
5 - Informacje, które możemy zbierać od Państwa
6 - Komunikacja marketingowa
7 - Informacje dotyczące Państwa zbierane z innych źródeł
8 - Miejsce przechowywania danych osobowych
9 - Udostępnianie danych osobowych
10 - Przekazywanie danych osobowych za granicę
11 - Czas przechowywania danych osobowych
12 - Prawa podmiotów danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
13 - Postępowanie w przypadku egzekwowania praw odnośnie danych osobowych 
14 - Bezpieczeństwo danych
15 - Zmiany w polityce prywatności Michelin

1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

Pełna nazwa firmy to Michelin Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000873572, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834 (dalej „Michelin”). Michelin jest bezpośrednim administratorem danych użytkowników odwiedzających witrynę Michelin i korzystających z usług Michelin.

Kontakt z Michelin jest możliwy w następujący sposób:

 • Pocztą elektroniczną: kontakt_iodo@michelin.com;
 • Listownie na adres: Michelin PolskaSp. z.o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”);
 • Telefonicznie pod numerem: +48 89 532 33 15

 

2. Strony internetowe Michelin objęte niniejszą polityką prywatności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do stron internetowych, na których niniejsza Polityka Prywatności jest zamieszczona.

3. O Inspektorze Ochrony Danych

Wszyscy pracownicy Michelin są zaangażowani w ochronę i poszanowanie Państwa prywatności. Ponadto o ochronę danych osobowych dba Inspektor Ochrony Danych, który zajmuje się wszystkimi aspektami dotyczącymi danych osobowych w Michelin. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com.

4. Inne polityki i informacje, z którymi należy się zapoznać

Mimo iż niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące sposobu zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych na stronach internetowych Michelin, zachęcamy również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się pod innymi adresami.

Dodatkowe polityki prywatności, Polityka dotycząca plików cookie, Platformy połączone

 • Dodatkowe polityki prywatności 
  Niniejszy dokument przestawia główną politykę prywatności Michelin dotyczącą korzystania ze stron internetowych i usług cyfrowych Michelin oraz produktów oferowanych przez Michelin. Mimo to, polityka prywatności dotycząca poszczególnych produktów i usług cyfrowych może zawierać dodatkowe informacje. Rejestrując się lub subskrybując te produkty i usługi, należy zapoznać się z tymi informacjami.
 • Polityka dotycząca plików cookie
  Podczas korzystania z witryny Michelin oraz innych produktów i usług cyfrowych dostarczanych przez Michelin, za pomocą plików cookie mogą być gromadzone dodatkowe informacje, które pozwalają zidentyfikować użytkowników stron internetowych oraz cyfrowych produktów i usług Michelin. W Michelin obowiązuje oddzielna polityka dotycząca plików cookie oraz celu ich wykorzystywania przez Michelin. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą plików cookie pod tym adresem: https://www.michelin.pl/polityka-dotyczaca-cookies
 • Platformy połączone
  Witryna Michelin może zawierać linki hipertekstowe do i z naszych stron internetowych i platform cyfrowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych i stron sieci społecznościowych. Korzystając z linków do którejkolwiek z tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich odrębne polityki prywatności, a Michelin nie ponosi w związku z nimi żadnej odpowiedzialności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych witrynach należy zapoznać się z tymi politykami.

 

5. Informacje, które możemy zbierać od Państwa

W niniejszej sekcji przedstawiamy informacje dotyczące:

 • sposobu zbierania danych osobowych przez Michelin
 • kategorii danych zbieranych przez Michelin
 • sposobu wykorzystywania informacji zbieranych przez Michelin
 • podstawy prawnej, na której Michelin opiera się w celu przetwarzania zbieranych informacji
 • okresu przechowywania zebranych informacji oraz
 • kategorii zbieranych danych

 

Michelin może zbierać i przechowywać informacje dotyczące Państwa takie jak:

pol pryw

Informacje podawane dobrowolnie

W niektórych przypadkach, podczas podawania nam informacji (np. informacji opisanych w powyższych scenariuszach) Michelin może poprosić Państwo o podanie dodatkowych, podawanych dobrowolnie informacji. Te informacje, oznaczone jako opcjonalne, służą Michelin do lepszego zrozumienia naszych klientów i oferowania im bardziej zindywidualizowanych usług.

Dane statystyczne

Michelin zbiera i wykorzystuje zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne („Dane zagregowane”). Dane zagregowane mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale w żaden sposób nie ujawniają Państwa tożsamości. Michelin może na przykład zagregować dane dotyczące korzystania ze strony i dane z urządzenia, aby obliczyć odsetek użytkowników naszej witryny, którzy korzystają z poszczególnych funkcji na niej dostępnych. Dane zagregowane są wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych.

Wrażliwe dane osobowe

Pomimo iż Michelin nie prosi o przekazanie wrażliwych danych osobowych, to na naszych stronach internetowych znajdują się sekcje, w których można zamieścić dodatkowe informacje. Wpisując tekst opinii, należy podawać wyłącznie informacje, których chcemy udzielić, pamiętając, że niektóre z nich mogą być danymi wrażliwymi.

Informacje o dzieciach i dane osobowe

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci, a Michelin nie gromadzi świadomie danych dotyczących dzieci. Jeśli dowiemy się, że przechowujemy jakiekolwiek informacje dotyczące dzieci w wieku poniżej 15 lat, podejmiemy wszelkie działania niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych, w tym, w razie potrzeby, usuniemy takowe informacje. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Wasze dziecko (poniżej 15 r.ż.) przekazało nam swoje dane osobowe bez Państwa zgody, to prosimy o niezwłoczne poinformowanie Michelin o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

6. Komunikacja marketingowa

Komunikację marketingową lub newslettery Michelin będą Państwo otrzymywać od nas wyłącznie, jeżeli będą Państwo sobie tego życzyć.

W związku z tym Michelin będzie wykorzystywać informacje otrzymane od Państwa ograniczające się zazwyczaj wyłącznie do imienia i adresu e-mail.

W każdym przypadku mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie

(i) klikając znajdującą się na dole każdej otrzymanej od Michelin komunikacji marketingowej opcję rezygnacji z subskrypcji lub

(ii) kontaktując się z Michelin, wysyłając e-mail lub listownie na adres podany w niniejszym dokumencie.

Zazwyczaj komunikację marketingową wysyłamy do odbiorców do momentu ich rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji. Jeżeli jednak przez dłuższy czas nie otrzymamy od Państwa wiadomości lub nie otworzą Państwo e-maili od Michelin w ciągu 3 lat, to Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Michelin. Subskrypcję wiadomości można wznowić w dowolnym momencie.

Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać dane z Państwa urządzenia i dane dotyczące korzystania z witryny, aby przekazywać Państwu drogą elektroniczną sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. Jest to niezbędne w kontekście uzasadnionego interesu Michelin w rozwoju naszych produktów i usług oraz rozwoju firmy.

7. Informacje dotyczące Państwa zbierane z innych źródeł

Aby móc dostarczać Państwu nasze usługi, Michelin może otrzymywać dotyczące Państwa dane osobowe z innych źródeł w następujący sposób:

 • Możemy otrzymywać informacje dotyczące Państwa, jeżeli korzystacie Państwo z innych witryn Michelin lub innych produktów i/lub usług Michelin. Ściśle współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, usług płatniczych, analitykami, dostawcami informacji dotyczących wyszukiwania i biurami informacji kredytowych), od których możemy otrzymywać informacje dotyczące Państwa. Jako podstawę prawną przetwarzania tych danych Michelin podaje uzasadnione interesy w monitorowaniu i ulepszaniu swojej witryny, produktów i usług.
 • Informacje z logów z serwerów internetowych Michelin, takie jak na przykład informacje o Państwa komputerze, systemie operacyjnym, przeglądarce oraz adres IP. Michelin może również zbierać informacje o wyszukiwaniach na naszej witrynie i interakcji z przesyłanymi Państwu wiadomościami, na przykład ich otwierania („Dane o użytkowaniu i urządzeniu”). Michelin wykorzystuje informacje tego typu do administrowania systemem i analizowania sposobu korzystania przez odwiedzających z naszych stron internetowych i platform cyfrowych. Dzięki temu możemy także zapewnić najlepszą infrastrukturę online do interakcji z odwiedzającymi nasze strony w Internecie. Jako podstawę prawną przetwarzania tych danych Michelin podaje swoje uzasadnione interesy dotyczące w szczególności monitorowania i ulepszania swojej witryny, produktów i usług.
 • Zgodnie z powyższym, Michelin zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszej witryny, produktów i usług cyfrowych za pomocą plików cookie lub innych podobnych rozwiązań technologicznych przechowywanych na Państwa urządzeniu. Pliki cookie, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera, zawierają informacje, dzięki którym możemy ulepszać nasze strony internetowe i dostarczać Państwu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą plików cookie pod tym adresem https://www.michelin.pl/polityka-dotyczaca-cookies.
 • Na witrynie Michelin mogą Państwo dzielić się swoimi doświadczeniami i połączyć się z nami za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych, takich jak Facebook,Twitter czy Linkedin. Z kont Michelin w sieciach społecznościowych możemy zbierać informacje między innymi o polubieniach, udostępnieniach i tweetach, a także o treściach zamieszczanych w tych sieciach społecznościowych. Michelin nie kontroluje prywatności informacji podawanych przez Państwa w sieciach społecznościowych, na których obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności.

 

8. Miejsce przechowywania danych osobowych

Wszystkie informacje, które Państwo przekazują Michelin są przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się na terytorium EOG.

Pomimo dokładania wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przekazywanie ich przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Michelin oraz usługodawcy Michelin podejmują wszelkie wysiłki, aby chronić Państwa dane osobowe, ale przekazywanie informacji Michelin odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

9. Udostępnianie danych osobowych

Michelin udostępnia Państwa dane osobowe wyłącznie osobom, które muszą znać te informacje, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe. Michelin może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Wewnątrz Grupy Michelin - Michelin może ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi należącemu do Grupy Michelin, czyli naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym w zakresie niezbędnym do realizacji tych samych celów wstępnego przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie.
 • Usługodawcom - Michelin może udostępniać Państwa dane osobowe wybranym usługodawcom, z których usług Michelin może korzystać w celu realizacji Państwa żądania lub świadczenia Państwu usług. Ci usługodawcy działają jako przetwarzający dane w imieniu Michelin i świadczą usługi w zakresie IT i administrowania systemami, takie jak na przykład usługi hostingu witryn i poczty elektronicznej oraz zarządzania zamieszczanymi ocenami i recenzjami. 

  Ci usługodawcy są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa otrzymywanych danych osobowych oraz do korzystania z nich wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Michelin.

Michelin może także udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim:

(i) Na mocy prawa

W przypadku, gdy Michelin będzie zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych lub gdy będzie to konieczne do egzekwowania lub zastosowania warunków i realizacji innych umów Michelin lub w celu ochrony praw, własności lub dla bezpieczeństwa Grupy Michelin, naszych klientów lub innych osób. W związku z tym Michelin może ujawniać Państwa dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

(ii) Na podstawie Państwa zgody

Strony trzecie mogą zbierać informacje o Państwie na witrynie Michelin, poprzez produkty lub usługi za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, na przykład w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam lub profilowania. Zgodnie z polityką Michelin dotyczącą plików cookie konieczna jest Państwa zgoda na pliki cookie. Z polityką można zapoznać się tutaj.

10. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Michelin jest międzynarodową grupą posiadającą bazy danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność biznesową. Michelin może przekazywać Państwa dane osobowe do baz danych należących do grupy lub do zewnętrznych partnerów grupy z siedzibą za granicą.

Z uwagi na różny poziom ochrony danych w poszczególnych krajach, Michelin nie przekazuje Państwa danych osobowych spółkom należącym do grupy Michelin ani firmom zewnętrznym spoza Unii Europejskiej, chyba że te firmy oferują taki sam lub zbliżony do Michelin poziom ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych wewnątrz Michelin przyjęliśmy wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wiążące Reguły Korporacyjne są dostępne pod adresem kontakt_iodo@michelin.com.

Przekazywanie danych osobowych poza grupę podlega Wiążącym Regułom Korporacyjnym podwykonawców lub odbywa się na mocy umów zawierających klauzule Komisji Europejskiej odnoszące się do dostawców mających siedzibę poza UE celem zagwarantowania zbliżonego poziomu ochrony danych jak w kraju ich gromadzenia.

11. Czas przechowywania danych osobowych

Zasadniczo Michelin nie przechowuje Państwa danych osobowych w żadnym celu lub celach dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym także dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegółowe informacje odnośnie czasu przechowywania danych osobowych znajdują się w punkcie 5 powyżej.

Aby określić odpowiedni czas przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których osiągnięcia dane osobowe będą przetwarzane, możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz mające zastosowanie wymogi prawne.

W niektórych przypadkach mogą Państwo się zwrócić do nas z żądaniem usunięcia Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do usunięcia danych znajdują się poniżej.

W niektórych przypadkach Michelin może anonimizować Państwa dane osobowe (aby nie można było ich powiązać z Państwa osobą) w celach badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku Michelin może wykorzystywać te dane bez ograniczenia czasowego i bez powiadamiania Państwa o tym fakcie.

12. Prawa podmiotów danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych
Prawo do dostępu do danych osobowych
Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Szczegółowe informacje odnośnie praw związanych z ochroną danych osobowych

Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych

Mają Państwo prawo do bycia poinformowanym o sposobie zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Michelin wraz z informacjami o Michelin, sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz informacjami o Państwa prawach w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się w niniejszym dokumencie.

Prawo do dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do zgromadzonych przez Michelin informacji dotyczących Państwa. Na mocy tego prawa Michelin może poinformować Państwa, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i zapewnić Państwu dostęp do tych danych osobowych.

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo do ich poprawienia i uaktualnienia. Jeżeli Michelin ujawnił Państwa dane stronom trzecim, to w miarę możliwości poinformujemy te strony o aktualizacji Państwa danych osobowych. Możecie Państwo aktualizować przechowywane przez Michelin dane osobowe, kontaktując się z nami jednym ze sposobów opisanych w niniejszym dokumencie.

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych

Jeżeli nie ma powodu, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo zażądać usunięcia tych danych. Okoliczności, w których można zażądać wyegzekwowania prawa do „bycia zapomnianym”, dotyczą sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały pierwotnie zebrane lub przetwarzane i sytuacji, gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych. 
Istnieją pewne wyjątkowe okoliczności, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania. Zapraszamy do kontaktu po szczegółowe informacje na ten temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie Michelin zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jeżeli zechcą Państwo przenieść dotyczące Was dane osobowe do innego usługodawcy lub sporządzić kopię tych danych na własny użytek, macie Państwo prawo zażądać przeniesienia Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od Michelin zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingowych. Zazwyczaj informujemy osoby, których dane dotyczą (przed zebraniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do celów marketingowych lub o zamiarze ujawnienia danych osobowych w tym celu stronom trzecim. Mogą Państwo wykonać prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zaznaczając właściwe pola na formularzach, których używamy do zbierania danych osobowych.

Mogą Państwo również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z Michelin pod adresem kontakt_iodo@michelin.com.

Szczegółowe informacje odnośnie praw związanych z ochroną danych osobowych

Szczegółowych informacji na temat praw związanych z ochroną danych osobowych udziela Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie https://uodo.gov.pl/.

13. Postępowanie w przypadku niezadowolenia

Michelin zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Jeżeli jednak będą Państwo niezadowoleni ze sposobu zbierania lub przetwarzania Państwa danych osobowych przez Michelin lub chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji na temat Państwa praw, zapraszamy do kontaktu z Michelin:

 • Pocztą elektroniczną: kontakt_iodo@michelin.com
 • Listownie na adres: Michelin Polska Sp. z.o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”)

Będziemy współpracować z Państwem nad rozwiązaniem ewentualnych problemów i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Mogą Państwo również wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://uodo.gov.pl/.

14. Bezpieczeństwo danych

Michelin wdrożył środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i usługodawcy, którzy muszą znać te informacje i zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad poufności.

Na handlowych witrynach Michelin zbierane są informacje bankowe niezbędne do realizacji skutecznych, zgodnych z prawem i bezpiecznych procesów płatności. Wdrożone środki mogą wykorzystywać szyfrowanie SSL (uniemożliwiające odczytanie danych przez inne osoby) odbywające się podczas gromadzenia lub przesyłania danych poufnych. Niniejsze informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji płatności online i nie są przechowywane.

Michelin zapewnia, że Państwa dane osobowe nie zostaną zmienione, uszkodzone ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

15. Zmiany w Polityce prywatności Michelin

Niniejsza polityka może podlegać okresowym modyfikacjom. Wszelkie zmiany wprowadzane w niniejszej polityce będą publikowane na tej stronie. Osoby posiadające konto na witrynie Michelin mogą zostać powiadomione o wszelkich zmianach w e-mailu lub podczas logowania do konta.

Data: 16 października 2018 r.

Używasz nieobsługiwanej przeglądarki internetowej.
Używasz przeglądarki internetowej, która nie jest obsługiwana przez tę witrynę. Oznacza to, że niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Może to powodować dziwne zachowania podczas przeglądania. Użyj lub uaktualnij / zainstaluj jedną z następujących przeglądarek, aby korzystać ze wszystkich możliwości z tej witryny