Pełny wykaz rozmiarów opon według rozmiaru felgi

(2108 sizes)

12 cali - 1 Opony
15 cali - 110 Opony
16 cali - 249 Opony
17 cali - 271 Opony
18 cali - 295 Opony
19 cali - 260 Opony
20 cali - 226 Opony
21 cali - 75 Opony
23 cali - 1 Opony
460 cali - 1 Opony