stock banner image

INFORMACJE O ZAGROŻENIU POŻAROWYM ZWIĄZANYM Z OPONAMI

Jakie są główne zagrożenia pożarowe związane z oponami? Jak można im zapobiec? Jakie środki nadzwyczajne należy podjąć? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Zagrożenia pożarowe

 • W normalnych warunkach użytkowania i przechowywania opony nie stanowią szczególnego zagrożenia.
 • Opony nie zapalają się łatwo. Do zainicjowania reakcji spalania wymagane jest źródło zapłonu o dość wysokiej temperaturze (patrz parametry palności w załączniku).
 • Temperatura spalania mieszanki gumowej opon jest bardzo wysoka, a powstały podczas spalania gęsty czarny dym zawiera tlenki węgla, węglowodory (w szczególności wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), tlenki azotu, kwasy chlorowcowane, duże ilości sadzy oraz materiały niespalone. Podczas spalania się niektórych typów opon mogą uwalniać się z nich także oleiste ciecze.
 • Skład dymu ze spalania opon zależy także od ilości tlenu dostępnego w miejscu spalania (np. otwarta przestrzeń, pomieszczenie o niedostatecznej wentylacji, przeciąg) i warunków pogodowych (wiatr, mgła, deszcz, temperatura powietrza).
 • Dym powstający podczas palenia się opon może bardzo szybko pogorszyć widoczność, utrudniając ewakuację z miejsca pożaru. Pożar opon w przestrzeni zamkniętej (np. w tunelu metra, na peronie czy stacji metra) może mocno zanieczyścić powietrze lub obniżyć ilość tlenu.
 • Technologia Michelin® Acoustic opiera się umieszczonym wewnątrz opony pierścieniu z pianki poliuretanowej, którego zadaniem jest obniżanie natężenia słyszalnego w kabinie pojazdu hałasu generowanego przez opony. Pianka poliuretanowa spala się w szczególny sposób. Opona z technologią Acoustic może spalać się szybciej niż opona standardowa, wydzielając przy tym duże ilości dymu (z 1 kg pianki poliuretanowej może powstać nawet ponad 2000 m3 gęstego, toksycznego i łatwopalnego dymu o temperaturze około 300°C).

Parametry palności opon w warunkach laboratoryjnych

 • Temperatura zapłonu: 288°C
 • Temperatura samozapłonu: 315°C
 • Wartość opałowa: 24-30 MJ/kg w zależności od gamy i składu opony

Jak zapobiegać pożarom opon?

 • Opony należy przechowywać w sposób stabilny w chłodnym i suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji, z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła. W szczególności w pobliżu opon nie wolno bez odpowiednich zabezpieczeń wykonywać czynności, podczas których wytwarza się ciepło (np. spawania, szlifowania, cięcia itp.). Należy unikać bezpośredniego kontaktu opon z gorącymi powierzchniami (np. rury grzewcze, grzejniki itp.).
 • W miejscu przechowywania opon musi obowiązywać zakaz palenia.
 • Opony należy przechowywać z dala od chemikaliów takich jak rozpuszczalniki, ropa naftowa, olej napędowy, oleje, smary, kwasy i środki dezynfekujące.
 • Z uwagi na sposób spalania się opon, a w szczególności opon Michelin® Acoustic (szybkie rozprzestrzenianie się ognia, wydzielanie dużych ilości dymu) należy zapewnić wszelkie środki ewakuacji personelu z miejsc magazynowania opon. Zaleca się przeprowadzanie regularnych ćwiczeń ewakuacyjnych.
 • Nie zaleca się przechowywania opon w piwnicy.
 • Opon Michelin® Acoustic nie należy przechowywać w piwnicy ani na pierwszym piętrze budynku. To samo dotyczy magazynów na parterze, ponieważ podczas pożaru opon może dojść do zadymienia piwnicy lub pięter powyżej.
 • Opony muszą być używane w warunkach, dla których zostały zaprojektowane. Wykonywanie na kołach lub w pobliżu opon czynności z użyciem gorących narzędzi lub podczas których powstaje ciepło doprowadzało już wielokrotnie do poważnych wypadków. Wzrost temperatury prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz opony, co może skutkować pęknięciem gumy i wystrzałem opony. Opony należy przechowywać jak najdalej od źródeł ciepła.
   

Reagowanie w przypadku pożaru

 • Opony gasi się najczęściej wodą w dużych ilościach i pianą gaśniczą. Na początku interwencji do stłumienia płomieni można użyć proszku gaśniczego, a następnie wody lub ewentualnie piany gaśniczej.
 • Chłodzenie rozgrzanej opony pod ciśnieniem musi odbywać się w rozsądnej odległości od niej (co najmniej 5-10 m), tak aby w przypadku wystrzału opony fala uderzeniowa i fragmenty opony nie spowodowały obrażeń u ludzi znajdujących się w miejscu interwencji. Należy pamiętać, że w przypadku pożaru opon do kopalń należy stosować się do określonych protokołów bezpieczeństwa. Prosimy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją techniczną. Prosimy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją techniczną.
 • Guma rozgrzana na skutek pożaru gromadzi dużo ciepła, co może prowadzić do jej ponownego zapłonu.  Ugaszone opony należy obserwować przez kilka godzin, cały czas je schładzając. Brak płomieni nie oznacza, że ogień zgasł.
 • Osoby gaszące pożar opon powinny nosić odpowiednie aparaty oddechowe.
   

Należy unikać wystawiania się na działanie dymu powstającego podczas spalania.

OSTRZEŻENIE
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zagrożeń stwarzanych przez opony w normalnych warunkach użytkowania. Informacje opierają się na wiedzy dostępnej w momencie sporządzana niniejszego dokumentu. Zalecenia dotyczą najważniejszych typów opon, czyli opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, do jednośladów, samolotów, opon rolniczych, przemysłowych i do kopalń, opon wyścigowych, opon do pociągów metra, a także opon z technologią Michelin® Acoustic. Środki ostrożności opisane w niniejszym dokumencie można uzupełniać szczegółowymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej uwzględniającej specyfikę użytkowania różnych gam opon (np. opon do kopalń).

Data utworzenia: listopad 2022 r.

Używasz nieobsługiwanej przeglądarki internetowej.
Używasz przeglądarki internetowej, która nie jest obsługiwana przez tę witrynę. Oznacza to, że niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Może to powodować dziwne zachowania podczas przeglądania. Użyj lub uaktualnij / zainstaluj jedną z następujących przeglądarek, aby korzystać ze wszystkich możliwości z tej witryny