Ciśnienie powietrza w oponach

samochód edito ciśnienie w oponie small2 wskazówki i porady

samochód edito ciśnienie w oponie small2 wskazówki i porady

Opona traci część ciśnienia z przyczyn naturalnych (zwykle około 1 psi (0,076 barów) na miesiąc). Stratę ciśnienia mogą przyspieszać nieszczelności spowodowane:

• przypadkowym przekłuciem
• pracą zaworu: zawór należy wymieniać przy każdej zmianie opon
• nakrętka zaworu: ma kluczowe znaczenie dla szczelności zaworu
• koło: należy je oczyścić przy każdej zmianie opon
Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu lub opony, szczególnie w odniesieniu do warunków użytkowania (ładowność / prędkość itp.).

Sprawdzaj ciśnienie, gdy opony są zimne (opony, które nie były używane w ciągu ostatnich 2 godzin lub przejechano mniej niż 2 mile (3 km) z małą prędkością). 
Jeśli ciśnienie jest sprawdzane w gorących oponach, do ciśnienia zalecanego przez producenta pojazdu należy dodać 4–5 psi (0,3 bara). Po ostygnięciu opony ciśnienie należy sprawdzić ponownie.
Nie spuszczać powietrza z gorącej opony.
Nawet jeśli opony są napełnione azotem, ciśnienia i ogólny stan opon nadal należy sprawdzać często.

Prawidłowo napompowana opona zwiększa bezpieczeństwo, jest bardziej ekonomiczna w użyciu i lepsza dla środowiska.

 

Jak sprawdzić ciśnienie powietrza w oponie?

 1. Włóż ciśnieniomierz do trzpienia zaworu opony.
 2. Narzędzie „wyskoczy” i wyświetli wartość odpowiadającą ciśnieniu wewnętrznemu w psi.
 3. Syczący dźwięk oznacza, że powietrze ucieka z opony. Nie powinno to istotnie wpływać na ciśnienie, chyba że zbyt długo przytrzymasz wskaźnik ciśnienia powietrza.
 4. Porównaj zmierzoną wartość w psi z tą zalecaną.
 5. Jeśli wartość w psi  przekracza zalecaną, spuszczaj powietrze, dopóki się nie wyrównają. Jeśli jest niższa, dopompuj oponę, dopóki wartości się nie wyrównają.

 

Gdzie znajdę rekomendowane wartości ciśnienia dla moich opon?

 • W instrukcji dostarczonej przez producenta pojazdu.
 • Na naklejce na drzwiach kierowcy lub na drzwiczkach do zbiornika paliwa.
 • Nie korzystaj z numeru na ścianie bocznej opony, ponieważ nie oznacza on wartości ciśnienia potrzebnego oponie.

 

O wskaźnikach ciśnienia powietrza

 • Zachowaj ostrożność, jeśli korzystasz z manometru znajdującego się w stacji obsługi. Często ich pomiary są niedokładne.
 • Kup wysokiej jakości miernik ciśnienia i sprawdź jego dokładność u specjalisty od opon.

 


Właściwe postępowanie jest ważne

 • Opony ze zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem powietrza mogą zużywać się szybciej niż oczekiwano, mają zmniejszoną przyczepność i mogą powodować wyższe zużycie paliwa. Zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości opon zajmuje zaledwie kilka minut miesięcznie.
samochód edito niskie ciśnienie w oponie wskazówki i porady

samochód edito niskie ciśnienie w oponie wskazówki i porady

Utrzymując właściwe ciśnienie powietrza w oponach, redukujesz koszty eksploatacji. Zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje podatność na przegrzanie, większe zużycie paliwa i szybsze zużycie samej opony. Podobnie nadmierne ciśnienie powietrza w oponie może skrócić okres jej przydatności do użytku i spowodować problemy ze sterowaniem.

• ZUŻYCIE
​​​​​​​
Opona napompowana w 80% może starczyć na 20% krótszy czas. Oznacza to stratę 5000 mil (8000 km) na potencjalnym przebiegu 25 000 mil (40 000 km).
 

• ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Niskie ciśnienie powietrza w oponach powodujące zarówno zwiększone zużycie paliwa, jak i  emisję dwutlenku węgla.

samochód edito korzyści z azotu wskazówki i porady

samochód edito korzyści z azotu wskazówki i porady

Jakie korzyści daje azot?

Czym jest azot?

Azot to po prostu suche powietrze, z którego usunięto tlen. Powietrze zawiera prawie 79% azotu.

Jak się go wykorzystuje?

 • Większość opon jest wypełniona sprężonym powietrzem. Ale niektórzy sprzedawcy zaczęli pompować swoje opony azotem.
 • Azot i sprężone powietrze można mieszać.
 • Większość opon można napompować powietrzem lub azotem, o ile przestrzegane są wartości ciśnienia zalecane przez producenta pojazdu.

 

Korzyści:

Gdy azot zastępuje tlen, mniej powietrza ucieka z opon i wartość ciśnienia utrzymuje się dłużej.

Kontrola opon:

Niestety, istnieją inne możliwe miejsca nieszczelności (styk opona/felga, zawór, styk zawór/felga i koło), co oznacza, że nie ma gwarancji utrzymywania ciśnienia czy to za pomocą powietrza, czy azotu. Ciśnienie i ogólny stan opon należy często sprawdzać.

samochód edito zawór wskazówki i porady

samochód edito zawór wskazówki i porady

Co muszę wiedzieć o zaworach?

Jaką role pełni zawór w oponie?

 • Zapewnia to utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach.
 • Blokuje przedostawanie się wilgoci do opony.
 • Szczególnie ważna jest nakrętka zaworu, która uniemożliwia cząsteczkom pyłu i kurzu zablokowanie zaworu. Zaleca się stosowanie nakrętek wysokiej jakości.
   

 

Starzenie i uszkodzenia

 • Zawory są zwykle wykonane z gumy, a tym samym starzeją się z czasem.
 • Uszkodzić mogą je również duże prędkości, co spowoduje wyciek powietrza z opon.

 

Kiedy powinienem zmienić zawór w oponie

Przy zakupie nowej opony.